Fabians solcellsanläggning
Elbilsmil per timma just nu

Elbilsmil producerat idag

Elbilsmil producerat totalt

Fabians solcellsanläggning finns på familjens hus beläget i Malevik. Anläggningen installerades i november 2019 och omfattar 80 kvadratmeter takyta. Solcellerna är uppsatta på sydsidans tak. Eftersom huset är ett suterränghus blir cellerna endast synliga om man ställer sig på berget en bit upp ovanför huset. 

Anläggningen består av 48 polykristallina solceller som vardera har en maxeffekt på 275W. Det ger en total maxeffekt på 13.2 kW. För att göra om likströmmen från solpanelerna till växelström finns en växelriktare  från SMA installerad. När huset köptes satt solpaneler för varmvatten och värme installerade på huset. Dessa avinstallerades våren 2019 i samband med byte till en ny panna med luft-vatten-värmepump, samt för att bereda plats åt solcellerna. Kablarna som leder ström från solcellerna på taket till växelriktaren ligger längst husets östsida, där de inte syns från gatan. Växelriktaren, som med fördel placeras torrt och kallt, är installerad i krypgrunden.

13,2 kw

Installerad effekt

11901 kwh

Beräknad årsproduktion 

132 600 kr

Installationskostnad

8 år

Återbetalningstid

Skärmavbild 2020 03 29 kl. 11.41.28

Fakta

  • Paneltyp: Polykristallin 275W. Trina Solar/Q-Cells
  • Storlek på system: 13,2 kW.
  • Antal paneler: 48 st.
  • Anläggningsyta: 80 kvm.
  • Växelriktare: SMA Tripower 25000 TL (25 kw).
  • Läge: Sydläge.
  • Takmaterial: Betongpannor & falsad plåt.
  • Uppskattad årsproduktion: 11901 kWh.
  • Installationskostnad exklusive solcellsstöd: 165 750 kr.
  • Installationskostnad inklusive solcellsstöd: 132 600 kr.
 

 


Produktion just nu

Hushållets förbrukning just nu

Andel av hushållets el från solceller just nu

Produktion totalt
sedan november 2019

Produktion idag

Spänning just nu