Så räddar Putin klimatet – av misstag

Bilar med sladd tar sig an de stora frågorna: Hur kommer det bli i framtiden med energiförsörjning och övergången till elbilar, i och med det ändrade världsläget? Vad händer med elpriset, omställningen till grön energi och kärnkraften? Bilskolornas riksförbund ger och får svar på tal. Och så glömmer vi – trots kriget – inte bort IPCC:s purfärska klimatrapport.